عنایتی: ۳۴۰۰ نفر ویزیت عمومی ، ۲۸۰۰ نفر ویزیت تخصصی ارائه شده است و نزدیک به ۲۰۰۰ مورد تزریقات و پانسمان، ۱۶۲۰ مورد آزمایش ، ۳۰ مورد اعزام به بیمارستان های دکتر شریعتی و شهید مدنی انجام شده است.

آخرین اخبار

عکس

این متن برای کمک به موتورهای جستجو برای بهتر پیدا کردن این عکس است. همچنین در مواقعی که عکس به هر علتی لود نشود، این متن نمایش داده می شود.این متن برای کمک به موتورهای جستجو برای بهتر پیدا کردن... ادامه مطلب

این متن برای کمک به موتورهای جستجو برای بهتر پیدا کردن این عکس است. همچنین در مواقعی که عکس به هر علتی لود نشود، این متن نمایش داده می شود.این متن برای کمک به موتورهای جستجو برای بهتر پیدا کردن... ادامه مطلب